Skydda antibiotikan

Varje dag räddar antibiotikan liv. Men antibiotikans kraft är hotad.

Felaktig och hög användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att utvecklas för att sedan kunna spridas snabbt i världen. Att helt stoppa spridningen går inte. Men den går att bromsa.

Hotet mot antibiotikan

Resistenta bakterier kan spridas mellan människor, djur, via livsmedel och i miljön. Att helt stoppa spridningen går inte. Men den går att bromsa. För att lyckas måste alla länder och berörda parter i världen hjälpas åt: allt från livsmedelproduktion, djurhållning och sjukvård till oss själva som individer.

Läs mer om problemet vi står framför

Visst, du kan också bidra

Var och en av oss kan bidra. Genom att lära oss mer och göra kloka val i vardagen, kan vi minska den onödiga användningen av antibiotika och bromsa spridningen av resistenta bakterier. Alla kan också dela med sig av sin kunskap till andra.

7 tips om hur du kan hjälpa

Vilka är vi som står bakom Skydda Antibiotikan?

Bakom Skydda antibiotikan står 26 myndigheter och organisationer som arbetar tillsammans mot antibiotikaresistens i en samverkansfunktion. Du kan läsa mer om vårt arbete under fliken Samverkansfunktionen.

Läs mer om Samverkansfunktionen