Det här kan du göra

Visst kan du bidra! Det vi alla gör spelar roll för om nästkommande generationer kommer att ha fungerande antibiotika eller inte. Här har vi samlat fem tips att utgå ifrån. Sprid dem gärna.

Med några enkla steg skyddar du både dig själv och andra från smittor.

Använd inte antibiotika i onödan

Antibiotika behövs för att behandla svåra infektioner som är orsakade av bakterier. Lindriga infektioner klarar människor och djur nästan alltid av att läka på egen hand. Dessutom orsakas förkylningar och många andra vanliga infektioner av virus, som antibiotika inte har någon effekt mot. Är du orolig för en infektion, kontakta 1177 Vårdguiden eller djursjukvården för rådgivning. Fråga din läkare, tandläkare eller veterinär om antibiotika behövs i ditt fall.

Använd inte överbliven antibiotika

Det finns olika sorters antibiotika. Trots att olika infektioner kan ge liknande symtom är det inte säkert att de behöver samma behandling. Ta därför aldrig antibiotika som blivit över. Ge den inte heller till någon annan, varken människa eller djur.

Lämna in överbliven antibiotika på apoteket

Släng aldrig överbliven antibiotika i toaletten eller i soporna. Lämna in alla överblivna läkemedel på apoteket. Då bidrar du till att de inte sprids i vår miljö.

Skydda dig själv och andra från smitta

Genom att förebygga infektioner och smittspridning bidrar du till att färre individer måste använda antibiotika. Två bra åtgärder är att tvätta händerna när det behövs och att följa vaccinationsprogram.

Tvätta händerna

Många bakterier och virus sprids via händerna, och rena händer är ett effektivt sätt att stoppa smitta. Det tar ungefär 20–30 sekunder att tvätta händerna med tvål och vatten. Vid tre tillfällen i vardagen är det extra viktigt att tvätta händerna:

  • efter toalettbesök
  • före och under matlagning, speciellt när du hanterar rått kött och kyckling
  • innan du äter.

Det är också bra att tvätta händerna före och efter besök på bondgårdar, ridskolor, djurparker och andra anläggningar där man kommer i nära kontakt med djur eller deras avföring.

Följ vaccinationsprogram

Vaccinationer bidrar till att förebygga sjukdomar som orsakas av bakterier eller virus. Ett exempel är pneumokocker, en bakterie som kan orsaka exempelvis lunginflammation och bihåleinflammation. Virusinfektioner, som influensa och mässling, kan inte behandlas med antibiotika. Däremot kan de ibland leda till följdsjukdomar som kan behöva behandlas med antibiotika. Genom att följa vaccinationsprogram minskar du risken för att bli sjuk och behöva använda antibiotika. Detsamma gäller för djuren. Följ de vaccinationsprogram som finns.

Sprid kunskap

Ju fler som följer dessa råd, desto större är chansen att vi lyckas bromsa utvecklingen och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Prata gärna med din familj och dina vänner om detta och dela gärna vårt material.

I november varje år hålls internationella antibiotikaveckan World Antimicrobial Awareness Week. Då uppmärksammas problemet med antibiotikaresistens i många av världens länder. Veckan sammanfaller också med European Antibiotic Awareness Day den 18 november. Läs mer om hur antibiotikaresistens uppmärksammas under antibiotikaveckan på WHO:s webbplats och om European Antibiotic Awareness Day på ECDC:s webbplats.