Djur och livsmedel för dig som är yrkesverksam

Här finns tips på material för dig som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård eller är yrkesverksam inom djurhållning eller livsmedelsproduktion och som möter personer med frågor om antibiotika och infektioner inom djurhållning.

Material för dig som har djur och tar emot studiebesök

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tagit fram skyltar som kan användas av verksamheter som har djur och tar emot studiebesök. Materialet finns även översatt till flera olika språk.

Vårt pedagogiska material på olika språk (SVA)

På Jordbruksverket webbplats kan du hitta informationsblad om gårdsbesök och sätt att undvika smittor.

Kommunikationsmaterial (Jordbruksverket)

Även LRF och Arla har information om gårdsbesök.

Gårdsbesök (LRF)

Arla Minior

Strama – veterinär och livsmedel

Strama är en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens. Strama – veterinär och livsmedel (VL) är ett nätverk för en bred grupp intressenter inom området.

Strama VL

Smittsäkra.se – en webbplats om smittskydd för lantbruksdjur

Genom att skydda djur från smitta kan man förebygga behandling med antibiotika. På smittsäkra.se finns smittskyddsråd, fördjupad information om smittsamma sjukdomar och hur de sprids, information om antibiotikaresistens och ett självtest för att bedöma smittskyddet. Här finns också information om smittskyddsprogrammet ”Smittsäkrad besättning” för gris- och nötkreatursbesättningar. Webbplatsen vänder sig till djurägare, djurskötare och personer som på annat sätt kommer i kontakt med lantbrukets djur.

Smittsäkra.se

Filmer och material från Skydda antibiotikan

Här kan du ladda ner affischer, filmer och bilder för sociala medier.

Material

Risker i arbetsmiljön

Arbetsgivaren ska förebygga risken för att arbetstagare blir infekterade av smittämnen, eller blir varaktiga bärare av smittämnen, på grund av sina arbetsuppgifter. I Arbetsmiljöverkets förskrifter finns regler om att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka vilka risker som kan förekomma och vidta åtgärder för att förebygga ohälsa, bland annat genom att förbygga smittspridning på arbetsplatsen. Det gäller på alla arbetsplatser där det kan finnas smittrisker. Arbetsgivaren ska även erbjuda vaccination och andra medicinska åtgärder, om det behövs. Här kan du läsa mer om arbetsmiljö och smittrisker

Smittrisker i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket)

Frågor och svar om djur och livsmedel