Tillgänglighets­­redogörelse EN

Samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens, som leds av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur skyddaantibiotikan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.