Material

Här hittar du olika typer av material som du kan ladda ner och sprida vidare.

Experter berättar om antibiotika

Film

Fyra experter om antibiotika

Antibiotikaresistens - det här kan du göra

Film

Antibiotikaresistens – det här kan du göra

Hotet mot antibiotikan

Film

Hotet mot antibiotikan

Antibiotikaresistens och livsmedel

Film

Antibiotikaresistens och livsmedel

Sårbara personer

Film

Sårbara personer

Husdjur kan bli sjuka eller skada sig

Film

Husdjur kan bli sjuka eller skada sig

Rensa ut gamla läkemedel

Film

Rensa ut gamla läkemedel

Ta hand om dig

Film

Ta hand om dig

Filmer vård och omsorg

Film

Antibiotikaresistens inom vård och omsorg

Bilder till sociala medier

Infografik som kan laddas ner och delas på sociala medier.

Bild

Svartvita illustrationer med text till sociala medier

Affisch till väntrum

Dokument

Affisch till väntrum

Ladda ner affischen och sätt upp i väntrummet för att sprida kunskap om antibiotikans roll.

Förbrukning av antibiotika hos djur

Bilder med infografik som visar förbrukning av antibiotika hos djur, dels jämfört med människor och i Sverige jämfört med övriga Europa.

Bild

Förbrukning av antibiotika hos djur

Djur jämfört med människor - enhet mätt som ton, år 2020 i Sverige.

Förbrukning av antibiotika hos människor

Bilder med infografik som visar försäljning av antibiotika till människor uppdelat på olika åldrar.

Bild

Försäljning antibiotika år 1987-2020

Försäljning av antibiotika uppdelat på alla åldrar, barn, unga, vuxna och äldre.

Tre berättelser om antibiotika

Dokument

Tre berättelser om när antibiotika gjort nytta

Banner till e-postsignatur

Bild

Banner till e-postsignatur

Antibiotika är till för att rädda liv.

Logotyp

Bild

Logotyp

Två typer av logotyper att använda i anslutning till tryckmaterial om att skydda antibiotikan.