Skola

Här finns tips på material för dig som arbetar inom grund- och gymnasieskolan eller förskolan. På Skydda antibiotikan finns dessutom filmer, texter och frågor och svar om antibiotika och antibiotikaresistens.

För högstadiet och gymnasiet – Rädda antibiotikan med kunskap och handling

Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med biologilärare i Uppsala kommun tagit fram två undervisningsmaterial om antibiotikaresistens som riktar sig till högstadiet respektive gymnasiet. På Nationellt resurscentrum för biologiundervisning kan du ta del av materialet:

Mikrobiologi - lektionsmaterial (Nationellt resurscentrum för biologiundervisning)

För förskolan – Folke frågar om virus och bakterier

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett samtalsstöd för barn med namnet ”Folke frågar om virus och bakterier”. Materialet kan användas av pedagoger inom förskolan men även av exempelvis föräldrar, och det handlar om smitta, virus, bakterier, vaccinationer och antibiotika samt om vad som är viktigt för att må bra. Här kan du ta del av materialet:

Folke frågar om virus och bakterier (Folkhälsomyndigheten)

Material för lärare och ledare om gårdsbesök

Statens veterinärmedicinska anstalt erbjuder pedagogiskt material om bakterier och gårdsbesök. Materialet finns även översatt till flera olika språk.

Vårt pedagogiska material på olika språk (SVA)