Tillgänglighetsredogörelse

Samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens, som leds av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur skyddaantibiotikan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från skyddaantibiotikan.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till antibiotikasamverkan@folkhalsomyndigheten.se

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan också ringa oss 0771‑223 223

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Det kan förekomma filmer, bilder med text och ljudfiler som inte uppnår kravet om tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skyddaantibiotikan.se med hjälp av verktyg så som Wave, Lighthouse samt genomfört en manuell testning.

Senaste bedömningen gjordes den 15 november 2022.

Webbplatsen publicerades den 16 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 november 2022.