Vård och omsorg – för vårdgivare

Här finns tips på material för dig som arbetar inom vård och omsorg och som möter personer med frågor om antibiotika och infektioner.

Den allvarligaste spridningen av antibiotikaresistenta bakterier sker i miljöer inom vård och omsorg.

Patientinformation om vanliga infektioner i öppenvård

Folkhälsomyndigheten har gett ut patientinformation om de vanligaste infektionerna: halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr, svinkoppor och förkylning. Informationen finns i form av faktablad som du kan använda som ett stöd i mötet med patienten. Faktabladen ger råd om när antibiotika behövs, hur infektionen brukar förlöpa och när man kan behöva kontakta vården igen. Informationen finns översatt till sex olika språk.

Patientinformation – råd och fakta om antibiotikaanvändning (Folkhälsomyndigheten)

Antibiotika eller inte

Strama har en webbplats som kan användas av både patienter och vårdpersonal. Det finns grundläggande information om antibiotika, och utifrån sex olika symtom finns vägledning om det passar med antibiotika eller inte.

Antibiotikaellerinte.se

Filmer och material från Skydda antibiotikan

Här kan du ladda ner affischer till väntrummet, eller filmer och bilder för sociala medier.

Material

Frågor och svar om vård och omsorg